Boxer

Som Boxerens umiddelbare forfader regnes den "Lille Bulbider" eller "Brabant Bulbideren". Datidens opdræt af bulbidere blev for det meste varetaget af jægerne, som anvendte dem til jagt. Deres opgave var at standse og fastholde vildtet, når det var indhentet af drivhundene,indtil jægeren nåede frem og nedlagde byttet. Til denne opgave måtte hunden have en så bred flab som muligt, med brede kæber, for bedst at kunne bide sig fast og holde grebet. En bulbider med disse egenskaber var bedst egnet til sin opgave og blev derfor brugt i avlen, som dengang kun var bestemt af hundens duelighed og dens brugsformål. På den måde foretog man gennem avlen en udvælgelse, som frembragte en bredsnudet hund med opadvendt næse.

Tyskland

Ledsage-, beskyttelseshund- og brugshund. Bullbidning, vagthund.

10 år

Kort, hårdt, glansfuldt og tilliggende.

Rød/gul og tigret.

63

32

Ingen info er p.t. tilgængelig

Når man anskaffer sig en boxer, må man også anskaffe sig passende udendørs tøj og fodtøj, for boxeren trives bedst med meget motion og aktivering.