Japansk Spids

Den Japanske Spids nedstammer fra gruppen af arktiske spidshunde, som har været kendt på den nordlige halvkugle flere tusinde år tilbage. Spidshundefamilien er en af de ældste og mest oprindelige af alle hundefamilier, hvor arterne gennem tiderne kun har undergået få forandringer, både hvad angår udseende og karakteregenskaber.

Præcist hvilke hunde, der har dannet grundstammen til Japansk Spids, vides ikke med sikkerhed. Men det står fast, at renavlen af racen påbegyndtes i Japan i 20'erne, og at der allerede før anden verdenskrig fandtes mange ensartede hunde af typen i hjemlandet. Krigen bevirkede en stærk tilbagegang for avlsarbejdet, men i 1953 var bestanden atter blevet så stor og stabil, at racen kunne godkendes nationalt i Japan, og i 1964 fulgte så anerkendelsen af Japansk Spids som selvstændig race i FCI, den internationale organisation for opdræt af racehunde.

I de følgende år bredte kendskabet til Japansk Spids sig efterhånden udenfor Japans grænser, og i begyndelsen af 70'erne nåede den nye race også frem til de nordiske lande. Således blev de første Japanske Spidser i Danmark importere hertil fra Sverige i 1979.

Racen er i de mellemliggende år langsomt blevet mere talrigt repræsenteret herhjemme, og i slutningen af 1992 registrerede Dansk Kennel Klub Japansk Spids nr. 305. Heraf er langt de fleste hvalpe, født i Danmark, men der er også i perioden med mellemrum importeret nye hunde fra udlandet for tilføre det forholdsvis lille avlsmateriale nye blodlinier og fortsat hold racen sund og fri for indavl.

Japan

Selskabshund.

Ingen info er p.t. tilgængelig

Lang og tæt pels. Pelsen skyr vand og snavs, og en times tid efter en skovtur i vådt og rengnfuldt vejr er huden tør og fin igen. Snavset drysser simpelthen af. I fældetiden bør man børste dagligt, rensten af tiden er en gang om ugen tilstrækkeligt.

Hvid.

36

7

Ingen info er p.t. tilgængelig

Hunden er med sin lille størrelse moderat motionskrævende.