Belgisk Hyrdehunde

Mod slutningen af 1800-tallet havde man i Belgien en mængde hyrde- og kvæghunde, som var af mange forskellige typer og med vidt forskellige pelsformer. For at bringe en smule orden i denne tingenes tilstand dannede passionerede hundefolk en gruppe,
som skaffede sig viden fra professor A.Reul ved Skolen for Veterinær Medicin i Cureghem, hvem man kan betragte som racens sande pioner og grundlægger.

Mellem 1891 og 1897 blev racen officielt etableret. Den 29. september 1891 dannedes i Bruxelles ”Club du Chien Berger Belge”. Og den 15. november samme år organiserede professor Reul i Cureghem en fremstilling af 117 hunde, hvorved man kunne foretage en opgørelse og udvælge de bedste eksemplarer. De følgende år indledte man en virkelig udvælgelse, idet man praktiserede snæver indavl med nogle
få avlshanner.

Den 3, april 1892 blev den første, yderst detaljerede standard for racen udarbejdet af ”Club du Chien de Berger Belge”. Der blev godkendt en enkelt race med tre pelsvarianter. Dog – som man sagde på det tidspunkt – var Berger Belge kun en hund
for jævne folk, altså en race, der endnu savnede prestige. Som følge heraf varede det til 1901 før de første Berger Belges blev registreret i stambogen hos Sociètè Royale Saint-Hubert (Den Belgiske Kennelklub).

I løbet af de følgende år arbejdede ledende racefolk vedholdende med at gøre typen ensartet og korrigere fejlene. Man kan sige, at allerede fra 1910 var typen og

Karakteren for Belgisk Hyrdehund lagt fast. Gennem Belgisk Hyrdehunds historie har spørgsmålet om de forskellige varianter og farver givet anledning til mange kontroverser. Derimod har der aldrig været mislyde hvad angår racens bygning, karakter og brugsegenskaber.

Belgien

Racen findes i 4 forskellige varianter: Groenendael, Tervueren, Malinois og Laekenois. Disse adskilles ved hjælp af farve og hårlagstype. Oprindelig hyrdehund, i dag også brugshund (vagt- og forsvarshund, sporhund etc.), såvel som familiehund.

12 år

Groenendael og Tervueren er langhårede.Laekenois er ruhåret. Malinois er korthåret.

Eensfarvet dybsort, fauve, og hvide aftegninger.

66

30

Epilepsi og øjensygdomme.

Den indfinder sig godt som familiehund, men da den har hyrdegener i sig, er det et must at den får lov til at udrede denne egenskab.