Hunde til salg
Statistik lige nu
Godkendte links: 1231
Ventende links: 3
Låste links: 0
Kategorier ialt: 75
Artikler: 211
Galleri: 10
Update: 22


Artikler
Hund og børn
Ifølge Danmarks Statistik har ca. 450.000 danske familier hund, og i en stor del af disse familier er der børn. Der findes ikke nogen specielt børneegnede racer, men nogle racer er nemmere at håndtere for den travle familie end andre.
I de fleste hjem med hund og børn er der tale om en vellykket cocktail, hvor forholdet er til både gavn og glæde for alle parter. I nogle hjem er hunden sågar anskaffet for børnenes skyld. Det er der bestemt ikke noget galt i, så længe forældrene husker, at hunden i sidste ende er de voksnes ansvar.

Af og til kan misforståelser eller fejlhåndtering desværre gøre glæden begrænset og samværet anstreng ende for en eller flere af parterne. En hyppig årsag til problemer er ”sprogvanskeligheder”. Hunde og mennesker taler ikke samme sprog, og især børns krops­ sprog og måde at tage kontakt på afviger meget fra hundes. Mens de fleste børn har hurtige, flagrende bevægelser og sætter stor pris på at kramme dem, de holder af, er det meget unaturligt for en hund med tæt frontal kontakt. Modsat kan hvalpes voldsomme leg og bid i fingre, bukseben og legetøj være skræm­ mende for nogle børn (og deres forældre), og de fleste familier bliver også utrygge, hvis hvalpen eller den voksne hund knurrer ved mad­ skålen eller knurrer for at forsvare et stykke legetøj. Både hunde og børn skal altså lære at omgås og respektere hinanden, og som voksen er det rart at have nogle regler for hunde og børns samvær. Dette gælder både for børn og hunde, der bor sammen, men i høj grad også børn og hunde, der ikke kender hinanden i forvejen.

Lær hunden børnesprog

Børn er nogle sære skabninger – hvis man altså er hund. De larmer, spræller og bevæger sig mærkeligt. De overtræder alle regler for god hundepli, og de forstår ikke de signaler, man sender for at få lidt afstand eller ro, men sætter på den anden side heller ikke pris på, hvis man tygger lidt forsigtigt i dem med sine skarpe hvalpetænder. Når hunde søger tæt kontakt med os, gør de det oftest med siden eller ryggen til, og den omklamrende kontakt, som børn ofte udviser, kan virke meget voldsom. Børn sender altså nogle svært forståelige signaler til hunden, og hvis en hund ikke er vant til børn, kan børnene ligefrem virke skræmmende. Den sikreste måde at vænne hunden til børn er tidlig og hyppig kontakt. Det optimale er, at hvalpen allerede hos opdrætteren har jævnlig kontakt med børn, og at denne kontakt holdes vedlige, når hvalpen kommer hjem til sin nye familie. Oplevelserne skal naturligvis være rare og på både hvalpens og børnenes præmisser, og tilbydes kontakten, før hvalpen er 3­4 måneder gammel, vil den opfatte børn som en naturlig del af sine om givelser. Præsenteres hunden først for børn på et senere tidspunkt i livet, vil tilvænningen tage længere tid og kræve meget større forståelse og indsats fra de involverede parter. Ved en senere tilvæn­ ning er det ekstra vigtigt at respektere hundens signaler og sørge for, at al kontakt er rar, og at hunden ikke bliver presset til kontakt, som den endnu ikke er tryg ved.

Lær børnene hundesprog

En hund er blød, nuttet og spændende – men måske også lidt farlig, når man er barn. Det mest almindelige er, at børnene har svært ved at lade hunden være. De er meget glade for den og vil gerne kramme og kæle med den, men bliver kede af det, når hvalpen bider dem i fingre og bukseben eller tager deres legetøj og måske bider det i stykker.

For en hvalp er det naturligt at undersøge ting med munden ­ herunder børnenes legetøj. Hvalpe bruger en meget stor del af deres tid sammen med deres søskende eller andre hvalpe på at træne ”bidehæmning”. Dette er en øvelse, der går ud på at finde ud af, hvor hårdt man kan bide i de andre hundes nakkeskind, øre, hale osv. uden at skade hinanden. Der er forskel på, hvornår de enkelte hunde siger fra ved at pibe eller knurre under denne øvelse, og øvelsen gentages adskil­ lige gange om dagen, fra hvalpene er ca. 4­5 uger, til de er ca. 4­5 måneder. Det er en meget vigtig øvelse for hundene at få lov til at praktisere for senere i livet at kunne styre deres bid. Øvelsen egner sig dog bedst til at blive praktiseret sammen med andre hvalpe og ikke børn. Se eventuelt pjecen ”Hvalpen flytter ind” på denne hjemmeside for yderligere råd givning om, hvordan denne problemstilling kan håndteres.

Det kan være en hjælp for børnene at lære hunden et lille trick. Det kan være at sitte, give pote eller lignende. Indlæringen skal naturligvis ske under kyndig vejledning og overvågning af en voksen. Dette trick kan styrke båndet mellem barn og hund, men kan også hjælpe barnet med at kunne aflede hunden, hvis denne bliver for voldsom.
En idé kan også være at efterlade en lille del af hundens daglige foderration i en skål på bordet, som barnet kan bruge til belønning af hunden. Foderrationen kan også pakkes ind i paprøret fra køkken­ eller wc­rullen og tilbydes hunden som små ”gaver” – igen som belønning eller afledning.
Samtidig er det vigtigt, at børnene lærer at forstå og respektere de signaler, hunden sender, når den har brug for fred, en lille pause eller lidt mere afstand.

Vær opmærksom på, at hunden forsøger at sende et signal, når den f.eks.:

1.Kniber øjnene sammen
2.Holder hovedet eller hele kroppen lavt
3.Kigger væk (drejer hovedet)
4.Gaber
5.Slikker sig om snuden
6.Smasker
7.Stiller sig i “fryseposition” (hunden ”fryser” fast i en bestemt position, oftest med lav krops­ og hovedholdning)
8.Lægger ørerne tilbage
9.Trækker mundvigerne tilbage

Regler for børns kontakt og samvær med hunde

Følgende regler kan være en hjælp til at undgå konflikter og bør være en naturlig del af børnenes opdragelse, uanset om de har hund derhjemme eller blot nyder samværet med hunde hos familie og venner.

1.Gå aldrig hen til en hund, der står bundet.
2.Spørg altid en voksen om lov, før du tager kontakt til en fremmed hund.
3.Lad hunden komme til dig ved f.eks at lade den snuse til din hånd.
4.Rør aldrig en hund, der sover.
5.En hund, der spiser eller gnaver kødben, skal have fred.
6.Hunde kan ikke lide at kramme.
7.Hold ikke fast i hunden.
8.Bed en voksen om hjælp, hvis hunden tager dit legetøj.

Vejledende regler for de voksne

1.Følgende regler kan forebygge, at hund eller børn udsættes for situationer, der burde være undgået.
2.Efterlad ikke en bundet hund uden opsyn.
3.Lad ikke hund og mindre børn være sammen uden opsyn.
4.Hunden bør have MINDST ét lettilgængeligt sted, hvor den altid har fred.
5.Respekter ALTID både hund og børns behov for fred eller afstand.
6.Det er vigtigt, at hunden kan søge væk og få fred, når den har brug for det. Derfor bør der altid være et eller flere steder i hjemmet, hvor hunden har helle. Dette skal respekteres af både børn og voksne, da hunden ellers ikke er klar over, at den kan søge herhen, når den har brug for fred.

Med ønsket om en masse dejlige oplevelser for både hunde, børn og voksne.

Kilde: DDD.
Artiklen er lagt online d. 17-07-2013 12:43:18 og er ikke opdateret siden den blev lagt online