Hunde til salg
Statistik lige nu
Godkendte links: 1231
Ventende links: 3
Låste links: 0
Kategorier ialt: 75
Artikler: 211
Galleri: 10
Update: 22


Artikler
Kræft i blæren
Blærekræft er en sygelig tilstand, hvor vævsceller i slimhinden på blærens indvendige side vokser ukontrolleret, og herved danner en kræftsvulst. Den hyppigste form for blærekræft kaldes carcinom og er ondartet. Det betyder, at kræftsvulsten vokser invasivt, hvorved raske celler skubbes til side. Samtidig kan kræftcellerne vokse gennem væggen til et blodkar, og dermed føres med blodet rundt til andre organer (metastasering). Det er i lymfekirtlerne i bækkenregionen og lungevævet, man oftest finder metastaser, som stammer fra kræftsvulster i blæren.

Hvad er symptomerne på kræft i blæren ?

De første symptomer, ejeren bemærker, er blod i urinen og øget trang til vand-
ladning. Ved undersøgelse af en urinprøve påvises ofte tegn på blærebetændelse, hvilket skyldes at hunden trods hyppig vandladning har svært ved at tømme blæren helt for urin, og at vævshenfald på kræftsvulstens overflade giver grobund for bakterievækst. Hunde med kræft i blæren har derfor ofte en sygehistorie, hvor de har gennemgået indtil flere behandlingsperioder med antibiotika.

Ømhed i bugen
Nedsat appetit
Vægttab optræder først på et senere tidspunkt i sygdomsforløbet

Hvordan kan din dyrlæge stille diagnosen kræft i blæren ?

En grundig klinisk undersøgelse sammenholdt med hundens sygehistorie vil få din dyrlæge til at foretage supplerende undersøgelser for kræft.

Røntgenoptagelser, evt. suppleret med ultralydsscanning af blæren, vil som regel afsløre en fortykket blærevæg. I mere fremskredne tilfælde kan svulstens tilstedeværelse iagttages direkte på røntgenoptagelser som en større eller mindre udfyldning af blærens hulrum.

Ved centrifugering og mikroskopi af en urinprøve, kan kræftceller ofte påvises direkte.

I de tilfælde, hvor kræftsvulsten vokser og spærrer for urinens tilgang eller afgang fra blæren, vil blodanalyser vise forhøjede nyreværdier.

Hvordan behandles blærekræft ?

Hvis kræftknuden er blevet opdaget på et tidligt tidspunkt, og den sidder et sted, hvor den kan fjernes fuldstændigt ved operation, vil din dyrlæge tilbyde en sådan operation. Det er vigtigt, at hunden bliver efterbehandlet med antibiotika og smertelindrende medicin.

Kontrolundersøgelser skal aftales, fordi sygdommen har en tilbøjelighed til at komme igen. Desværre bliver de fleste tilfælde af kræft i blæren opdaget så sent
i forløbet, at spredning til lymfekirtler i bækkenet og evt. til lungerne udelukker ethvert rimeligt forsøg på behandling.

I USA anvendes såvel kemoterapi som strålebehandling af hunde med blærekræft, men behandlingsresultatet har hidtil været med begrænset succes. I Danmark har den form for behandling endnu ikke vundet indpas, hvorfor aflivning må anses for værende den eneste acceptable løsning, når diagnosen blærekræft først er stillet.

Hvordan er fremtiden for din hund, hvis den har blærekræft ?

Kræft i blæren bliver ofte forvekslet med urinvejsinfektion, fordi de indledende symptomer er ens for de to sygdomstilstande. Det er grunden til at kræft i blæren ofte opdages så sent i forløbet, at behandling ikke er mulig. I blæren hos hunde findes af og til godartede svulster og polypper, som kan fjernes med godt resultat, men i de fleste tilfælde er der tale om et carcinom, som er en ondartet form for kræft. Hunde med fremskreden blærekræft har smerter og stort ubehag, hvorfor
aflivning er den mest humane løsning.

Hvorfor får hunde kræft i blæren ?

Man kender ikke årsagen til, at nogle celler i blærens slimhinde begynder at vokse ukontrolleret, og man ved heller ikke hvorfor antallet af tilfælde med blærekræft hos hunde er steget meget i løbet af de sidste 10 år. Arvelig disposition, overvægt og stigende levealder hos vore hunde er dog en medvirkende årsag. Hunde med tilbøjelighed til dannelse af blæresten har en konstant irritationstilstand i blæren, hvilket har affødt en teori om fodringens betydning for sygdommen opståen. Sygdommen optræder oftest hos tævehunde, hvilket tyder på, at det hunlige kønshormon spiller en rolle i sygdommens årsagssammenhæng.

Hvad er risikoen for, at din hund får kræft i blæren ?

Kræft i blæren er en sjældent optrædende sygdom, idet mindre end 1% af alle kræftformer hos hunde har sæde i blæren. Antallet af diagnosticerede tilfælde af blærekræft er dog steget kraftigt i løbet af de sidste 10 år.

Hvilke racer er særligt udsatte for at få kræft i blæren ?

Sygdommen optræder hyppigst hos hunde af Terrier-racerne, samt Shetland Sheepdog, Collie og Beagle. Den gennemsnitlige alder hos hunde, der får stillet diagnosen, er 7-8 år.

Kilde: Dyrlæge Mogens Brix Christensen
Artiklen er lagt online d. 20-08-2016 16:07:43 og er ikke opdateret siden den blev lagt online