Hunde til salg
Statistik lige nu
Godkendte links: 1231
Ventende links: 3
Låste links: 0
Kategorier ialt: 75
Artikler: 211
Galleri: 10
Update: 22


Artikler
Cataract
Cataract er en af de arvelige øjensygdomme, der optræder i mange racer, og hvor en bekæmpelse er sat i gang i et samarbejde mellem Dansk Kennel Klub, specialklubber, opdrættere og Den Danske Dyrlægeforenings panel af øjendyrlæger.

Hvad er cataract - grå stær?

Cataract er det græske navn for en uklarhed i øjets linse. Linsen er placeret lige bag pupillen og regnbuehinden, og en normal linse er glasklar og gennemskinnelig. Linsen hjælper med at bryde lysets stråler og dermed danne et skarpt billede. Ved cataract findes en mindre eller større uklarhed i linsen, som forhindrer lysets adgang i mindre eller større omfang. Uklarheden kan være placeret forskellige steder i linsen, og det er netop placeringen, der kan være afgørende for, om det pågældende tilfælde bedømmes som en arvelig cataract. Cataract kan optræde i det ene øje, men ses oftest i begge øjne, og udviklingen af cataracten varierer ofte meget.

Hvordan påvirkes synet?
I nogle tilfælde er der kun tale om ganske små uklarheder i linsen. De kan være stationære, eller de udvikler sig kun meget langsomt og når aldrig et sådant omfang, at hunden har synsbesvær. I andre tilfælde modnes en cataract meget hurtigt, og linsen bliver totalt uklar og mælkehvid. Det medfører at hunden bliver blind på det ene eller begge øjne. Cataract kan hos nogle racer optræde som en sekundær øjensygdom, opstået som følge af, at den primære sygdom er Progressiv Retina Atrofi - PRA.

Cataract forårsager ingen smerte

Hvordan opstår cataract?. Der findes mange årsager til cataract. Kraftig vold mod øjet, stofskifteforstyrrelser, sukkersyge, infektioner, forgiftninger, radioaktiv stråling og andre sygdomme i øjet -PRA og betændelse i regnbuehinden-. En hyppig årsag til cataract er en medfødt arvelig fejl.

Hvornår opstår cataract?

Cataract kan opstå på et hvilket som helst tidspunkt i livsforløbet. I enkelte tilfælde er den arvelig cataract medfødt, men optræder hyppigst i de første år af hundens liv. Hos ældre hunde kan ses den såkaldte senile cataract. I nogle tilfælde kan en cataract være forårsaget af PRA. Hos alle ældre hunde ses en gråblå uklarhed af linsen, en såkaldt senil sclerose, der ofte forveksles med cataract. Der er her tale om en normal fysiologisk udvikling, der ikke forårsager synsbesvær hos hunden.

Hvilke racer har arvelig cataract?

Arvelig cataract er fundet hos mange racer her i landet, bl.a. hos Afghansk Mynde, Amerikansk Cocker Spaniel, Boston Terrier, Cocker Spaniel, Pudel,dværg og mellem, Retrieverracerne, Alaskan Malamute, Welsh Corgi, Dobermann, Rottweiler, Gravhunde, Tibetansk Terrier, Samojedhunde og Siberian Husky og flere andre racer er under mistanke.

Hvordan nedarves cataract?

Arvegangen er kendt hos flere racer, hvor der er tale om en simpel recessiv -vigende- nedarvning, medens arvegangen hos andre racer anses for at være dominant med forskellig gennemslagkraft -penetration-. Hos mange racer er arvegangen ukendt.

Hvordan afgøres om en hund har cataract?

En dyrlæge, der er medlem af Den Danske Dyrlægeforenings øjenpanel, foretager en undersøgelse af alle øjets afsnit. Denne undersøgelse er smertefri, og der anvendes dråber, der udvider pupillen, så hele linsen og øjets baggrund kan ses. De indre dele af øjet og øjets baggrund undersøges med et ophthalmoskop og med speciel henblik på linsen benyttes et Biomikroskop -spaltelampe-, hvorved selv små uklarheder i linsen kan ses og placeringen af disse kan afgøres.

Er der tale om en arvelig cataract?

De fleste tilfælde af arvelig cataract skal opfylde følgende krav:

Cataracten er for den pågældende race placeret et typisk sted.
Cataracten forekommer i begge øjne.
Cataracten udvikler sig med tiden, i nogle tilfælde meget langsomt.
Cataract optræder hos racen med en stigende frekvens.

I de fleste tilfælde kan det med sikkerhed afgøres, om der er tale om et tilfælde af arvelig cataract. Vanskeligere er det, hvis uklarheden i linsen er meget lille eller har en for den pågældende race usædvanlig placering. Undersøgelse af forældre og afkom kan være nødvendig for at afgøre, om der er tale om en arvelig cataract.

Bekæmpelse

Når arvelig cataract optræder i en race, er det vigtigt at alle opdrættere medvirker i bekæmpelsen af denne alvorlige øjensygdom. Derfor bør hunde, der indgår i avlen, øjenundersøges i 1 års alderen og for hanhundes vedkommende hvert år og tævehunde før hver parring. Mange specialklubber har gjort øjenundersøgelsen obligatorisk -avlsrestriktion for racen-, og det har betydet, at i mange racer er antallet af tilfælde af cataract nedbragt væsentligt.

Behandling

En moden cataract medfører blindhed, og kun en operation kan gengive hunden synet. Der findes ingen medicinsk behandling. Såfremt cataract ikke optræder sammen med sygdomme i nethinden eller andre alvorlige øjensygdomme, er det den enkelte ejer der sammen med dyrlægen afgør, om man vil give hunden synet igen ved en operation.

Kilde: Dansk Selskab for Veterinær Ophthalmologi
Artiklen er lagt online d. 30-11-2002 23:15:15 og er ikke opdateret siden den blev lagt online