Hunde til salg
Statistik lige nu
Godkendte links: 1231
Ventende links: 3
Låste links: 0
Kategorier ialt: 75
Artikler: 211
Galleri: 10
Update: 22


Artikler
Guldkur til hunde
Det er ikke mange ti-år siden, at kroniske smerter og kroniske degenerative lidelser hos dyr ikke blev behandlet. Økonomiske forhold, manglende virkning af de midler, der fandtes, og ikke mindst omsorg for dyret gjorde, at aflivning tit blev løsningen i sådanne tilfælde.

Tiden har ændret sig, og både ernæringen og behandlingen af forskellige sygdomme hos vore familiedyr er blevet forbedret. Det har medført, at de lever længere og dermed oftere er udsat for aldersbetingede svagheder, som ikke blev set for år tilbage. Dertil kommer, at selv for unge dyr, kan trafikuheld, sygdomme og medfødte deformiteter medføre kroniske lidelser og smerte, der ikke altid kan behandles succesrigt med operation eller medicin.

Vore (dyrlægernes) klienter er ofte velorienterede om de medicinske muligheder, der er tilgængelige ved behandling af mennesker - forventningen til behandlingen af vore familiedyr er høj. Dyrlægerne værdsætter i høj grad båndet mellem menneske og dyr. Alt dette, i kombination med Ønsket om at helbrede eller i det mindste lindre, har medført en fornyet interesse i at søge alternative veje til at hjælpe disse patienter. Nogle har forsket i nye (i virkeligheden oldgamle) veje til at opnå disse mål.

Akupunktur

En af disse veje er akupunktur. Ordet akupunktur stammer fra latin acus betyder nål, og punctura betyder punktering/stikke hul i. I sin aller-snævreste betydning er akupunktur indsættelse af nåle i ganske bestemte punkter på kroppen for at opnå en given fysisk respons. I dag indbefatter akupunktur o-så andre midler (fx ultralyd, laser, implantationer (indlægning) m.fl.) til at opnå en stimulation af akupunkturpunkterne.

Anvendelse af akupunktur gennem årtusinder

Et af de mest almindelige anvendelsesområder for akupunktur er smertebehandling. For de fleste mennesker er bekendtskabet med akupunktur af nyere dato, men rent faktisk er behandlingen en af de ældste, kendte behandlingsmetoder. Akupunkturlignende behandlinger menes at have eksisteret så langt tilbage som for 7000 år siden i Indien. I Orienten har akupunkturen været benyttet som en både forebyggende og behandlende mulighed i flere tusinde år. Sten- og fiskebensnåle har været anvendt i Kinas stenalder omkring år 3000 f. Kr. ""Huan Ti Nei Ching"" er et af de ældste, klassiske dokumenter inden for traditionel kinesisk lægevidenskab. Det blev publiceret et sted mellem år 400 og 200 f. Kr. og anses for at være biblen inden for klassisk medicin i Kina. Ud over at indeholde beskrivelse af den orientalske filosofi bag fx anatomi m.m., fastlægger den også, at blodet, kontrolleret af hjertet, flyder fortsat gennem kroppen. Det var først ca. 2000 år senere, at det samme blev fastslået inden for vestlig lægevidenskab, nemlig i 1628 af William Harvey. I 1979 offentliggjorde World Health Organization (WHO) sine holdninger til akupunktur efter et undersøgelsesseminar afholdt i Peking. WHO konkluderede at: ""Akupunktur er tydeligvis ikke et universalmiddel for alle sygdomme, men simpel overvægt af beviser afstedkommer, at akupunktur må tages seriøst som en klinisk procedure, der må tages med i overvejelserne"". En liste på omkring 40 forskellige humane sygdomme, oplagte som emner for akupunkturbehandling, blev udarbejdet.

Hvilke lidelser kan behandles?

For hunde er der rapporter om vellykkede behandlinger med akupunktur i forbindelse med reproduktionslidelser (ufrugtbarhed), hudlidelser, smertebehandlinger og adskillige andre forhold.

Temaet for denne artikel har fra starten egentlig været guldakupunktur, særligt i forbindelse med behandling af smerter opstået som følge af hofteledsdysplasi (fejludvikling af hofteleddet med slidgigt til følge). Det skal vi så småt til at bevæge os ind på.

Hvad er guldakupunktur?

Ved denne specielle form for akupunkturbehandling implanteres flere små guldstykker i de aktuelle akupunkturpunkter. Dette gøres i forventningen om en mere varig stimulation af de punkter, der dæmper smerten fra et dysplasiramt hofteled med kroniske ""gigt""-smerter. Indgrebet er minimalt traumatiserende, og derfor er

rekonvalescensen i forbindelse med selve indgrebet ubetydelig. Behandlingen foregår under fuld narkose, patienten skal jo uvægerlig forholde sig roligt. I forbindelse med hofteleddet benyttes tre akupunkturpunkter, som alle har betydning ved smertebehandling. I hvert punkt indsættes (efter regelret desinfektion) en større kanyle. Denne kanyle benyttes som indførsels-""rør"" for tre stykker 24 karat guldkugler, hver af en diameter på ca. I mm. En stilet skubbes ned i kanylens hulrum for at sikre, at guldstykkerne forbliver på plads, når kanylen trækkes tilbage. Virkningen af behandlingen indtræder ofte inden for en uge. Ovenstående behandling blev først udført i USA i starten af 70'erne.

Behandlingen benyttes desuden til behandling af smerter i forbindelse med ryglidelser, slidgigt i knæ eller haser og derudover til behandling af visse former for epilepsi.

Det skal understreges, at undertegnede kun har personlig erfaring med behandlingen af hofteledsdysplasi. Af de 40-50 hunde, jeg til dato har behandlet, har den største andel fået en markant forbedring i sin bevægelighed af bagparten og tåler en større grad af fysisk aktivitet end før behandlingen @eg har ikke ført nøje statistik over mine patienter, derfor er der ikke angivet procentsatser for succes)Andre forfattere angiver succesrater mellem 50% og 99%.

Hvorfor ikke alle hunde reagerer lige effektivt på behandlingen vides for nærværende ikke. Det skal her tilføjes, at skulle hunden ikke respondere på akupunkturbehandlingen, er det stadig muligt at udføre de traditionelle operative indgreb. Graden af hofteledsdysplasi er ikke nødvendigvis afgørende for resultatet, der kan opnås. Det samme gælder hundens alder.

Tallene skal vurderes med forsigtighed, da forskellige grader af positiv respons kan opnås. For den enkelte hund kan en begrænsning af smerterne - men ikke total dæmpning - være en væsentlig livsforbedring og dermed succes.

Hvorfor virker behandlingen?

Hvorfor guldakupunkturen virker, vides ikke med sikkerhed i dag. Man kunne fristes til at tro, at guldkuglernee forårsager en kemisk reaktion i området omkring leddet. Dette er dog ikke tilfældet, idet det er påvist, at guldkuglerne ikke forandrer sig selv flere år efter implantationen. Det er også almindeligt kendt, at guld ikke almindeligvis indgår kemiske forbindelser med andre stoffer. Den gængse forklaring p.t. bygger på teorien om, at der i forbindelse med et smertende led er en negativ elektrisk ladning. Jo mere negativ ladningen i leddet bliver, jo større er graden af smerter. I det smertefri led derimod, er den elektriske ladning neutral eller positiv. Det menes, at guldkuglerne udøver deres effekt ved at udsende en ganske lille positiv elektrisk impuls og dermed neutralisere den negative ladning i leddet. I denne forbindelse skal det nævnes, at der ikke altid er en sammenhæng mellem graden af gigtforandringer vurderet på røntgenbilleder af hofteledsdysplasi og patientens smerter. Og samtidig antyder enkelte forfattere, at guldbehandlingen oven i købet kan have en bremsende effekt på udviklingen af gigtforandringer i pågældende led.

Forbedret livskvalitet - uden smerter

Som opsamlende kommentar til alt dette, vil jeg anbefale brugen af guldakupunktur som en væsentlig behandlingsmulighed for patienter med smerter som følge af hofteledsdysplasi. Behandlingen løser ikke problemet med de alt for mange tilfælde af hofteledsdysplasi, vi ser. Men for den enkelte patient kan der være en afgørende hjælp til opnåelse af en forbedret livskvalitet og for de fleste en hverdag uden smertebelastning. Til sidst skal det pointeres, at en succesfuld behandling ikke ændrer ved, at patienten har hofteledsdysplasi og således ikke må deltage i avlen.

Kilde: Dyrlæge Pia Wenck.
Artiklen er lagt online d. 12-11-2002 13:51:00 og er ikke opdateret siden den blev lagt online